Intervisie

Reflectieve deskundigheidsbevordering in groepen

 • Intervisie is een collegiale werkvorm op het vlak van deskundigheidsbevordering die gericht is op onderlinge ondersteuning van (relatief) individueel functioneren professional.

  Bij begeleide intervisie trajecten heeft onze intervisor de regie over het groepsproces en stimuleert het leren vanuit de beroepspraktijk. Het professioneel bevragen, reflecteren en analyseren staan daarbij centraal en is er oog voor de verschillende perspectieven.

  Praktisch

  - In kleine groepen van 2-4 personen
  - Begeleid door een gekwalificeerde intervisor
  - Minimaal aantal bijeenkomsten; 10
  - 1 x per maand 1 bijeenkomst van 2.5 uur

  Wanneer kies je voor intervisie: als je wilt leren van collega's binnen jouw vakgebied, ervaringen wilt delen en praktische oplossingen wilt vinden voor problemen op de werkvloer op de kortere termijn.

  Terug

Kom in contact

Heb je vragen of opmerkingen? Aarzal dan niet!


Verificatie code