Organisatiebegeleiding

Praktijkonderzoek binnen een organisatie

 • Praktijkonderzoek betreft het doen van onderzoek waar medewerkers uit de organisatie mede-onderzoekers zijn naar het organisatievraagstuk. Door het doen van praktijkonderzoek, voorafgaand of tijdens veranderprocessen binnen een organisatie, wordt het eigenaarschap en collectieve verantwoordelijkheid binnen en door alle lagen van de organisatie in beweging gebracht.
  Het samen onderzoeken van oplossingsrichtingen voor het gewenste resultaat draagt bij aan collectief leren (praktische wijsheid) en betekenisgeving. Dit draagt bij aan het vergroten van het draagvlak om het veranderproces met elkaar te verstevigen.

  Praktisch

  Praktijkonderzoek en analyse is een goede keuze bij (stagnerende) organisatievraagstukken, zoals:

  - cultuurveranderprocessen;
  - fusies binnen afdelingen, teams, organisaties;
  - verandering van organisatiestructuur;
  - taaie vraagstukken waar logische patronen, terugkerend de groei van de organisatie/team belemmeren;

  Terug

Kom in contact

Heb je vragen of opmerkingen? Aarzal dan niet!


Verificatie code