Supervisie

Persoonlijk professionele verdieping in de brede beroepspraktijk

 • Supervisie is een methode van deskundigheidsbevordering binnen de dienstverlenende beroepen, waar de relatie tussen de medewerker en anderen een belangrijke rol spelen. We gaan aan de slag met leervragen en thematieken uit de eigen praktijk, die zich terugkerend voordoen en nader onderzoek verdienen. Het persoonlijk ervaren in relatie tot de manier van handelen geeft richting voor dit traject en de bijpassende methodieken. Hierbij ligt de focus op reflecteren en verder ontwikkelen van bestaande kwaliteiten ter bevordering van persoonlijk welbevinden en professionele groei. Vanuit onze gedachte kan de persoon namelijk niet los van de professional worden gezien!

  Praktisch

  - In kleine groepen van maximaal 4 personen
  - Begeleid door een gekwalificeerde supervisor
  - Minimaal aantal bijeenkomsten: 12
  - Om de twee weken een bijeenkomst van 2,5 uur

  Wanneer kies je voor supervisie: als het leren gericht is op de persoonlijk professionele ervaring, beweegredenen en keuzes van handelen in de brede beroepspraktijk op de lange termijn.

  Terug

Kom in contact

Heb je vragen of opmerkingen? Aarzal dan niet!


Verificatie code