Teamcoaching

Vitaliteit en duurzaamheid van team en organisatie

 • Met teamcoaching streven we ernaar om elk teamlid een actieve rol te laten spelen in de teamvitaliteit en duurzaamheid van het team én de organisatie als geheel. Teamsucces is afhankelijk van verschillende factoren, die als pijlers dienen in onze teamcoaching. Vanuit HGM richten wij ons op het bevorderen en verstevigen van onderstaande elementen:

  - Heldere en motiverende teamdoelen, waarmee richting en zin wordt ervaren en men weet waarom men doet wat ie doet
  - Inzicht van taken/rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen, waarbij we ons richten op de combinatie tussen collectief leiderschap en individueel eigenaarschap
  - Een open en veilige communicatiecultuur, waar medewerkers zich veilig voelen om transparant te communiceren over enerzijds de zichtbare bovenstroom (van taken en doelstellingen) als anderzijds de verborgen onderstroom (emoties, overtuigingen en patronen)
  - Deep democracy en co-creatie, waar iedereen wordt uitgenodigd om zijn/haar eigen stem te laten horen en daarmee te komen tot een breed gedragen en duurzaam teamplan. Door alle betrokkenen uit te nodigen en regie te laten ervaren over het veranderproces, wordt direct een breed beroep gedaan op pro-actieve betrokkenheid en eigenaarschap
  - Flexibiliteit en veerkracht, waar men bekend is met de gestelde organisatorische kaders en vervolgens initiatief neemt om de speelruimte daarbinnen te benutten

  Praktisch

  Om tot deze succesfactoren te komen gebruiken we verschillende interventies. Deze komend voort uit een grondige analyse/onderzoeksfase aanvullend met uw behoeften en wensen. Een kleine greep uit ons aanbod:

  - Dialoogsessies
  - Feedbackoefeningen
  - Trainen van vaardigheden
  - Systemische werkvormen
  - Metaforische oefeningen - Bewustzijnsoefeningen
  - Beweging en spel
  - Heidagen
  - Teambuilding (intern/extern)

  Terug

Kom in contact

Heb je vragen of opmerkingen? Aarzal dan niet!


Verificatie code